Studio Chelia

studio1

Mirza Tahirović (rođen 1984.) u gimnaziji formira hip-hop grupu “Saga Nostra” , a kroz bavljenje muzikom već tada se rađaju interes za produkciju i ljubav prema filmu. Diplomira na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2008. godine. Saga Nostra iste godine evoluira u grupu audio-vizuelnih umjetnika “Concept Chelia” , I prvi album koji izdaju pod tim imenom, “Frozen Nature”, je objavljen 2012. Nakon ovog ispunjenja u oblasti muzike i povremenih “izleta” u produkciju zvuka za pozorišne predstave, potpuno se posvećuje filmu i osniva profesionalni audio postprodukcijski studio (Studio Chelia ). Od kada se formalno bavi sound designe-om i audio post produkcijom za film, nastoji pratiti svjetske trendove I učestvovati na aktuelnim workshopima I festivalima. 2014. učestvovao je u edukacijskom dijelu i workshop-ima Fest 2014 (Espinho, Porugal) , koji je uključivao predavanja Eddy Joseph-a, Mauricio D’orey-a, Michael Katz-a, Rui Simones-a, itd. Potvrdio je učešće na workshopu Film Fest LAB-a koji će se održati u oktobru 2014 u Londonu, a vodit će ga David MacMillan (dobitnik tri oskara za zvuk).
Uz učešća na workshopima i daljnje sticanje radnog iskustva planira upisati i online kurseve Barklee College-a na temu “Producing music in Film and Television”. Trajnu inspiraciju nalazi u saradnji sa talentovanim mladim ljudima, a svoju budućnost vidi u Sarajevu, u Studiu Cheli-i i post produkciji bosansko-hercegovačkih filmova.

O Studiju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Naslov 1

thumbLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Naslov 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Naslov 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.